Återbrukslounge till Älmhultsfestivalen

Har du något helt och rent som du inte längre behöver? Passa på att komma förbi SSAM:s Återbrukslounge i helgen! Lämna prylar eller ta med något fint hem.

Återbruksloungen hittar du på Stortorget. Den är öppen mellan kl 10-18 nu på fredag och lördag. I loungen finns personal från SSAM, Södra Smålands avfall och miljö, och från Återbruket i Älmhult, som samarbetar kring insamlingen av återbruk på återvinningscentralen i Äskya.

"Det är roligt att göra något tillsammans. Jag hoppas att folk ser att det finns möjligheter att ta vara på återbruksmaterial och att fler får reda på att vi finns", säger Ranja Runesson på Återbruket i Älmhult.

Vi vill gärna synliggöra att återbruk är en viktig del i vår avfallshantering. Och det är roligt att det fungerar så bra i Älmhult med mottagning, reparation och försäljning, säger Anders Lundgren, verksamhetsutvecklare inom cirkulär ekonomi på SSAM.

SSAM har som ett av verksamhetsmålen att minska mängden grovavfall med 25 procent till 2025. En viktig del för att nå målet är att öka återbruket. Älmhult är en av ägarkommunerna där det finns en väl fungerande återbruksverksamhet, och nu ser man över möjligheter att utveckla den.

Jag ser fram emot samarbetet med möjliga utvecklingar. Vi har pratat om att kanske börja samla in byggmaterial framöver och att placera ut ytterligare någon container. Det är så synd att användbara saker bara går till spillo, säger Ranja Runesson.

Bild: En återbrukscontainer där du kan både lämna och hämta prylar
Senast uppdaterad: 7 augusti 2020