Återbruket tar emot besökare

Bild: uppfart till återbruket.

Nu står portarna öppna till det nya Återbruket! Den gamla sorteringshallen på Norremarks kretsloppspark har omvandlats till ett återbruk, där besökare är välkomna att lämna saker som kan återanvändas istället för att slängas. Hallen har målats om i ljusa färger och väggarna i trä ger en ombonad känsla. Utanför har stora, tydliga skyltar satts upp för att locka till återbruk.

Vi på SSAM samarbetar med fyra olika organisationer och företag som hämtar återbruksprylarna och säljer dem i sina befintliga lokaler: Emmaus Åkvarn och Human Bridge samt Atrium och Tempus som tar hand om cyklar. På Återbruket finns också en gratisaffär där saker som blir över placeras.

– Återbruket ligger helt i linje med vår vision Ett Småland utan avfall. Vi har som ett av våra mål att minska grovavfallet med 25 procent fram till 2025. Det här är ett viktigt steg för att nå dit, säger Jessica Cedervall, VD på SSAM.

– Att lämna till återbruk ska kännas normalt och enkelt. Vi vill inte vända oss till de redan frälsta i retrosvängen. Nu kan man lämna allt på samma ställe. Kretsloppsparken har blivit komplett, säger Anders Lundgren.

På sikt finns förhoppningar om att verksamheten ska utvecklas. Redan nu finns planer på att skapa inspirationsevenemang, loppisar och workshops.

På onsdagen den 26 juni, invigdes hallen och på plats var alla som varit involverade i projektet. Invigningstal hölls av Jessica Cedervall, VD på SSAM och Sofia Styngberg (M), ordförande i tekniska nämnden. Ett större evenemang för allmänheten kommer att hållas på Återbruket den 31 augusti.

Välkomna till Återbruket!

miljö i Återbruket
Miljö i Återbruket
Miljö i Återbruket
Återbruket
Miljö i Återbruket
Återbruket
Återbruket
Jessica Cedervall, VD på SSAM
Sofia Styngberg (M), ordförande i tekniska nämnden
Återbruket
Senast uppdaterad: 2 juli 2020