Hälften av hushållsavfallet kan sorteras ut i Tingsryd och Lessebo

En tredjedel av avfallet är förpackningar och en fjärdedel är matavfall. Det visar plockanalyser som SSAM gjort av innehållet i 500 villahushålls soptunnor i de båda kommunerna.

Plockanalysen i Tingsryd, där avfall från 251 hushåll ingick, visar att över 50% kan sorteras ut med den nya hushållsnära sorteringen. 23% av soporna bestod av matavfall, 29% av tidningar och förpackningar.

I Lessebo, där avfall hämtades från 256 hushåll, bestod hushållsavfallet av 25% matavfall och 33% förpackningar.

Vi ser att det är många som inte sorterar sitt avfall, därför är det här nya fyrfackssystemet välkommet, för att göra det enklare för våra kunder att göra ett mer miljövänligt val och sortera sitt avfall, säger Johanna Palm, projektledare för det nya fyrfackssystemet.

Dessutom innehöll avfallet en hel del som absolut inte hör hemma där, som elektronik och farligt avfall. I Tingsryd hittades bland annat 19 batterier och en hel del sladdar, i Lessebo hittades 17 glödlampor och andra ljuskällor.

Farligt avfall är viktigt att sortera ut eftersom det kan ställa till med stor skada för vår natur. Vi kommer att dela ut en särskild påhängsbox för batterier och ljuskällor till de som väljer fyrfacksabonnemanget, som kunden hänger ut på kärlet när de vill ha den tömd, säger Johanna Palm.

Bild: Cirkeldiagram över hur mycket av de olika materialslagen avfallet innehåller.

Resultatet av plockanalysen. Inert material är icke brännbart såsom glas, porslin, kattsand mm.

Senast uppdaterad: 7 augusti 2020