Rätt svar i lördagens tipprunda

Leksaker som står på ett bord. En låda med texten Tipprunda.

Tipprundan var populär under Återbruksdagen på Norremarks kretsloppspark.

En enda person hade tio rätt i lördagens tipprunda under Återbruksdagen. Grattis Horst! Tre personer hade nio rätt. Här hittar du svaren på alla frågorna.

1. Måste du sopsortera?
Ja, det står i lagen.

2. Vad av följande ska inte kastas i matavfallspåsen?
Tuggummi

3. Vilket material tar längst tid att bryta ner om du slänger det i naturen?
Glas

4. När återvinningscentralen byggdes här 2018 bodde det ett djur i dammen som vi fick vara extra försiktiga med, vilket djur var det?
Rörhöna

5. Vid tillverkningen av olika produkter uppstår avfall som vi aldrig ser, som gruvavfall vid brytning av metall, spillrester av plast med mera. En smartphone väger mindre än 200 gram och levereras i en liten förpackning, men hur mycket avfall uppstår när den tillverkas?
86 kg

6. Vad går också bra att slänga i tidningsinsamlingen?
Ritpapper

7. Får SSAM betalt för att sälja avfallet som samlas in här på kretsloppsparken?
Ja, men bara för några typer av avfall, för det mesta är det en kostnad att lämna det vidare.

8. Miljöpåverkan är stor när det tillverkas kläder. Vi behöver återanvända och återvinna mer textil, genom att köpa begagnat och att lämna gamla kläder till klädinsamling. Hur ska trasiga eller smutsiga kläder sorteras här på Norremarks kretsloppspark?
I sopsäckarna för textilåtervinning.

9. Lysrör och lågenergilampor innehåller ett mycket giftigt ämne som är skadligt för oss och naturen. Vilket?
Kvicksilver

10. Vad räknas inte som farligt avfall av nedstående?
En kniv

Utslagsfråga
157 cyklar har skänkts till återbruk hittills i år på Norremarks kretsloppspark.

Senast uppdaterad: 4 september 2019