Återbruksloungen på campus i Växjö

Bild: En öppen blå container med hyllor, saker och möbler står på en gräsmatta.

Containern kommer att stå på campus i en vecka.

Återbruksloungen har poppat upp på campus i Växjö! Från den 20 september och en vecka framåt kan du lämna och hämta prylar för återbruk i vår specialdesignade container utanför Café Tufvan.

Ta chansen att minska avfallsmängderna genom att skänka sådant du inte längre behöver eller hämta hem något fint som någon annan har lämnat.

I dag går alldeles för mycket användbart material till spillo. Återbruk är ett sätt att minska avfallsmängderna och bättre ta till vara på våra resurser. SSAM har som mål att minska mängden avfall med 25% till 2025, räknat från 2015.

–Vi vet ju att många studenter nyligen har flyttat hemifrån och behöver fylla på med husgeråd och möbler, och det är en efterfrågad funktion på campus, säger Anders Lundgren, verksamhetsutvecklare inom cirkulär ekonomi på SSAM.

Utlokaliseringen av återbruksloungen sker i samarbete med Linnéuniversitetets designstudenter, som har planer på att göra en liknande permanent verksamhet på campus.

Tänk på att sakerna du lämnar ska vara i så pass fint skick att någon annan ska vilja använda dem. Saker du lämnar ska också kunna bäras hem av en person. Placera saker du skänker på galgar eller hyllor i vår container.

Senast uppdaterad: 2 juli 2020