Har du fallfrukt i din trädgård?

En mindre mängd kan du slänga i matavfallspåsen om du har matavfallssortering eller i kärl för trädgårdsavfall. Om du saknar sortering av matavfall och trädgårdsavfall eller har större mängder fallfrukt, lämnas det på våra återvinningscentraler. Öppettider på återvinningscentralerna hittar du här.

Senast uppdaterad: 1 oktober 2019