Hög tid att minska avfallsmängderna

Under 2020 tar vi till krafttag för att nå vårt mål att minska avfallet med 25 procent till 2025. Här kan du läsa SSAM:s styrelses debattinlägg om att det arbete vi på SSAM gör för att minska avfallsmängderna.

Vi människor förbrukar jordens resurser i snabb takt och klimatkrisen är ett faktum. Samtidigt kastar vi svenskar mer avfall per person än vi gjorde för fem år sedan. Vi köper nytt och slänger i ett rasande tempo. Det vill vi på Södra Smålands avfall och miljö ändra på. Under 2020 tar vi till krafttag för att nå vårt mål att minska avfallet med 25 procent till 2025.

I första hand är det avfallet som går till förbränning vi vill minska. Förbränningen av avfall har ökat markant de senaste decennierna. Utsläppen har mer än tredubblats sedan år 1990 och uppgick till 2,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2017, visar statistik från Naturvårdsverket. Det motsvarar 57 procent av utsläppen från el- och fjärrvärmeproduktionen.

Samtidigt börjar ekonomiska styrmedel ge avsedd effekt. Förbränningsanläggningarnas kostnader för utsläppsrätter blir allt högre och nästa år införs en skatt på förbränning. Detta ser vi som starka incitament att driva utvecklingen mot ökad utsortering för återvinning och återbruk.

Vi gör nu flera insatser för att minska avfallet som går till förbränning:

  • På våra återvinningscentraler har vi bytt namn på brännbart till rest efter sortering. Liknande namnbyten har gett god effekt på andra håll i landet, då mängden felsorterat som hamnar i brännbart minskat markant.
  • Vi satsar på insamling av textil, möbler och prylar för återanvändning på samtliga våra återvinningscentraler nästa år.
  • Vi investerar tiotals miljoner kronor i det fortsatta införandet av fyrfackssystemet i samtliga våra ägarkommuner. Satsningen väntas göra stor skillnad för utsorteringen av förpackningar och matavfall. I andra kommuner har införandet av fyrfackssystemet lett till en minskning av brännbart avfall med upp till 40%.

Men vi klarar inte att nå vårt mål på egen hand. Att minska konsumtionen och därmed avfallsmängderna, samt att sortera sitt avfall på rätt sätt, är varje invånares ansvar. Vi hoppas att du som kund vill vara med på den här resan med oss. Tillsammans minskar vi avfallet.

Anna Tenje (M), styrelseordförande SSAM
Bo Mazetti-Nisson (M), Älmhult, vice ordf SSAM
Bengt Germundsson (KD), Markaryd, ledamot SSAM
Lars Altgård (S), Lessebo, ledamot SSAM
Mikael Jeansson (S), Tingsryd, ledamot SSAM
Jessica Cedervall, VD SSAM

Senast uppdaterad: 14 december 2020