Behovsanpassad tömning kan bli verklighet i flerbostadshusen

Sensorer i Växjö

Många sopkärl är långtifrån fulla när de töms. Därför inleder SSAM i samarbete med Växjöbostäder, Suez och Wexnet ett projekt kring behovsanpassad tömning. På sikt hoppas vi kunna nå både miljömässiga och ekonomiska vinster genom att minska antalet onödiga tömningar.

Förhoppningen är att vi kan använda tekniken för att optimera vår insamling. Idag töms kärlen med fasta intervall och vi vill nu ta reda på hur mycket antalet tömningar kan minska om vi istället låter sopkärlen kalla på sopbilarna när de är fulla, säger Per Gunnarsson, verksamhetsutvecklare inom digitalisering på SSAM.

Projektet inleds nu med ett halvårs mätperiod. Ungefär 400 sensorer placeras ut i avfallskärl i Växjöbostäders miljörum på Söder, Väster och Araby i Växjö. Sensorerna känner av hur mycket avfall det är i kärlen. Den insamlade datan kommer sedan ge ett underlag för att utvärdera om behovsanpassad tömning kan bli verklighet. Sensorerna levereras av Wellness techgroup. De är uppkopplade via Wexnet och datan samlas i en molntjänst.

Vi tycker det är jätteroligt och spännande att SSAM väljer att använda vårt smarta sensornät för insamling av data från sensorerna. Tekniken finns på plats, så nu är det fritt fram för våra kunder att koppla upp sina enheter, inflikar Håkan Halléhn på Wexnet.

Vi vet att mellan 15 och 20 procent av kärlen som töms i dag är helt tomma. Nu ska vi ta reda på hur många som är halvfulla, säger Per Gunnarsson på SSAM.

Sensor behovsanpassad tömning

Sensor som sitter på avfallskärl.

Senast uppdaterad: 9 mars 2020