Önskar du längre dragavstånd?

Med ditt avfallsabonnemang följer ett bestämt dragavstånd som oftast är 0-5 meter. Om du vill att ditt/dina kärl ska bli tömda trots att de är placerade längre in på tomten, finns det finns möjlighet att köpa till extra dragavstånd. Då hämtar chauffören ditt/dina kärl 5-15 meter från din tomtgräns när det är dags för tömning av ditt avfall.

Extra dragavstånd på 5-15 meter kostar 7,50 kr inkl. moms per hämtningstillfälle och kärl. För beställning av detta, kontakta oss via info@ssam.se eller 0470-59 95 00länk till annan webbplats. Ha gärna ditt kundnummer tillgängligt för snabbare handläggning.

chaufför hämtar kärl
Senast uppdaterad: 16 mars 2020