Hämtningstider under valborgsveckan

Under valborgsveckan töms sopkärlen ordinarie tider i Lessebo-, Tingsryds-, Markaryds- och Växjö kommun.

Det är endast Älmhults kommun som har ändrade hämtningstider. Där töms kärlen minst två dagar innan ordinarie tömning hela veckan – så tänk på att ställa ut kärlen tidigare än vanligt.

Chaufför som tömmer fyrfackskärl
Senast uppdaterad: 2 juli 2020