Så placerar du dina kärl

För att våra chaufförer ska få en bra arbetsmiljö behöver du som har sophämtning tänka på hur du placerar dina kärl. Placera dina kärl med handtagen utåt på hämtningsdagen, så kan chauffören greppa handtagen utan att behöva lyfta eller vrida kärlen. Om du placerar dina kärl mot en häck, vägg eller ett staket så ska kärlen placeras så att handtagen lätt går att nå. Läs mer om hur du placerar dina kärl här.

Chaufför tömmer fyrfackskärl

Placera dina kärl med handtagen utåt på hämtningsdagen

Senast uppdaterad: 17 mars 2021