Hjälp oss att minska avfallet

Illustration av avfallstrappan.

Genom att följa avfallstrappan kan vi nå vårt mål med att minska avfallet med 25 procent till år 2025. Trappan visar på de olika metoderna för att ta hand om vårt avfall på ett miljövänligt sätt.

Det allra bästa är att minimera avfallet genom att exempelvis konsumera mindre och återanvända mer – men det är upp till oss var och en att förändra våra vanor. Det vi på SSAM gör är att se till att så mycket som möjligt går till återanvändning eller återvinning.

Läs mer om avfallstrappan Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 23 augusti 2020