Förbered dig inför besöket på återvinningscentralen

Om du sorterar ut ditt avfall efter materialslag hemma, blir ditt besök smidigare när du kommer till återvinningscentralen. På ssam.se/återvinningscentraler hittar du en karta över Norremark kretsloppspark. Under hösten kommer det fler kartor över våra större återvinningscentraler.

Använd gärna vår digitala sorteringsguide inför besöket. Du hittar den på ssam.se/sorteringsguide.

Tillsammans minskar vi avfallet.

Senast uppdaterad: 5 september 2020