Så kan du placera dina fyrfackskärl

Fyrfackskärl

Vill du förbereda för dina fyrfackskärl? Här kommer lite tips på möjliga placeringar på din tomt:

• Du kan bygga en kärlfålla, inbyggnad eller liknande i exempelvis trä för att avskärma kärlen. Rekommenderat inbyggnadsmått är två meter brett och en meter djupt. Observera att det kan krävas bygglov för att bygga detta.

• Kärlen kan även byggas in vid tomtkanten.

• Om du har en häck eller mur runt din tomt, kan du göra antingen ett hål i häcken eller en inbyggnad i muren för kärlen.

• Du kanske kan ordna en gemensam plats för kärlen tillsammans med din granne?

• Förslagsvis kan kärl 2 stå inne i garage eller liknande eftersom detta kärl töms mer sällan än kärl 1 och inte innehåller materialslag som luktar. På hämtningsdagen rullar du ut kärlet ut till samma plats som där kärl 1 töms.

Mer information om placering av kärl

Senast uppdaterad: 17 mars 2021