Har du fallfrukt i din trädgård?

En mindre mängd med fallfrukt sorteras som matavfall eller trädgårdsavfall. Om du saknar sortering av matavfall eller trädgårdsavfall eller har större mängder frukt kan du lämna det på våra återvinningscentraler.

Senast uppdaterad: 22 december 2020