Det cirkulära samhället

Illustration över det cirkulära konsumtionssystemet.

Bilden är hämtad från naturskyddsforeningen.se.

Vi jobbar för ett samhälle där vi tar tillvara på de resurser som finns på ett ansvarsfullt sätt och behandlar avfallet så att det inte orsakar någon skada. Vi har bara en planet och vi vill ta hand om den.

Dagens linjära konsumtionssystem gör att vi slösar med resurser istället för att ge dem längre och fler liv. Den cirkulära modellen startar redan med att produkterna ska designas för att bli mer hållbara. Inte bara på så sätt att de ska hålla länge och kunna användas av flera ägare utan också att det ska vara möjligt att bygga om och återvinna materialen i produkten.

Resan mot det cirkulära samhället har redan startat och vi hoppas att du vill följa med genom att lära dig mer!

Lär dig mer om cirkularitet

Senast uppdaterad: 14 december 2020