Förseningar på grund av halt väglag

Just nu har vi stora förseningar i sophämtningen i Lessebo-, Tingsryds- och Växjö kommun på grund av besvärligt väglag. Låt sopkärlet stå framme tills du vet att det är tömt.

Stäng meddelande

Nya regler om rapportering av farligt avfall

Sedan den 1 november gäller nya krav på att företag och verksamheter ska rapportera sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Sedan tidigare är det krav på att anteckna det farliga avfallet som uppstår i verksamheten och informationen ska finnas tillgänglig för miljö- och hälsoskyddskontoret. Förändringen innebär att företag och verksamheter nu ska rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Det ytterligare kravet på att redovisa till avfallsregistret kommer sig av att Sverige behöver kunna plocka fram statistik på avfallet och redovisa till EU.

Kravet gäller alla verksamheter där farligt avfall uppstår. Eftersom till exempel glödlampor, lysrör och batterier räknas som farligt avfall är det väldigt många verksamheter som berörs.

Vad är farligt avfall?

Några exempel från olika verksamheter

 • kontor (lysrör, elektronisk utrustning, batterier)
 • jordbruk (spilloljor, kasserade växtskyddsmedel)
 • frisersalonger (farliga kemikalierester)
 • tatuerings- och skönhetssalonger (farliga kemikalierester)
 • rivnings- och byggverksamheter (bygg- eller rivningsavfall som innehåller farliga ämnen till exempel eternitplattor, elavfall, pcb-haltiga byggmaterial)
 • bilverkstäder (spillolja, oljefilter, bilbatterier)


Det är ditt ansvar som verksamhetsutövare att ta reda på vilket farligt avfall som förekommer i din verksamhet och om vilka skyldigheter du har.

Vad ska man anteckna och rapportera?

För varje avfallstyp ska man anteckna uppgifter om

 1. Var avfallet har producerats
 2. Datum när avfallet borttransporteras
 3. Hur avfallet transporteras
 4. Vem som ska transportera avfallet
 5. Avfallets vikt i kilogram
 6. Den mottagare och plats där avfallet ska hanteras

Hur går rapporteringen till?

Ovanstående punkter ska antecknas innan transporten påbörjas och registreras i avfallsregistret senast två arbetsdagar efteråt. Anteckningarna ska sparas i minst 3 år. Rapporteringen ska göras via på Naturvårdsverkets webbplats.

Har du frågor hänvisar vi till Naturvårdsverketlänk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 november 2020