Förseningar på grund av halt väglag

Just nu har vi stora förseningar i sophämtningen i Lessebo-, Tingsryds- och Växjö kommun på grund av besvärligt väglag. Låt sopkärlet stå framme tills du vet att det är tömt.

Stäng meddelande

Fastighetsnära insamling ger bättre sortering

Avfall Sveriges årliga statistik över hushållsavfallet på läns- och kommunnivå visar att kommuner med fastighetsnära insamling sorterar ut mer avfall än de kommuner som använder andra insamlingsmetoder.

I kommuner med fastighetsnära insamling återvinns 75 kilo förpackningar och returpapper per person och år. Motsvarande siffra där återvinningen sker enbart vid återvinningsstationer är 65 kilo. Rapporten visar även att mängden felsorterat avfall är lägre i kommuner med fastighetsnära insamling. Varje år slänger hushåll med fastighetsnära insamling 1,4 kilo förpackningar och returpapper i restavfallet, medan det i andra villahushåll slängs 1,9 kilo felsorterat avfall.

Till årsskiftet kommer SSAM att ha infört fyrfackssystemet i alla våra fem ägarkommuner och vi är stolta att kunna bidra till en bättre sortering. Tillsammans minskar vi avfallet!

Mer information om Avfall Sveriges årliga rapport

Tömning av fyrfackskärl
Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 november 2020