Anmäl dig till SSAMs digitala kundinformation

Prenumerera på SSAMs nyhetsbrev så är du säker på att bli påmind inför varje gång hämtdagarna kan variera. Du får också annan kundinformation som kan vara viktig för din avfallshantering, smarta miljötips och korta nyheter om SSAM.

Senast uppdaterad: 16 november 2020