Europa minskar avfallet

Idag inleds "Europa minskar avfallet" som pågår 21-29 november. En vecka för att sätta avfallsminimering, återvinning och återbruk i fokus. I år är temat osynligt avfall med syftet att uppmärksamma konsumenter på att produkter vi köper orsakar betydligt mer avfall än det vi håller i handen.

Osynligt avfall

När en produkt tillverkas uppstår det mycket avfall som inte syns för konsumenterna, detta kallas för osynligt avfall. Det innebär att en slutprodukt, till exempel en borrmaskin på ca 2 kg, genererar ca 51 kg avfall. Att avfallet från tillverkningen inte syns gör det svårt för konsumenten att förstå vilken miljöpåverkan produkten i sin helhet har. Genom att öka kunskapen om osynligt avfall kan konsumenterna fatta bättre underbyggda beslut vid sina inköp. I förlängningen ställer det högre krav på producenterna och minskar mängden avfall.

SSAM vill uppmana till en hållbar konsumtion, något som kräver många förändringar. Bland annat behöver produkter bli enklare att reparera och få längre livslängd. De behöver också bli helt giftfria och lättare att återvinna. När produkters livslängd ökar minskar nykonsumtionen och därmed avfallet som uppstår vid tillverkning. Dessutom går det i större utsträckning att sälja och köpa produkter begagnat, vilket är ett viktigt steg mot den cirkulära ekonomin.

Så minskar vi det osynliga avfallet

Ett stort ansvar för att minska avfallet ligger på de som beslutar om styrmedel för produktion och konsumtion. Även producenterna bär en stor del av ansvaret då de kan designa och tillverka sina produkter på ett hållbarare sätt och många producenter arbetar redan med frågan. Företag bör också informera sina konsumenter om hur stort produktens avfallsfotavtryck är.

SSAM arbetar för förebyggande av avfall bland annat genom att underlätta för invånarna i våra ägarkommuner att laga, låna och återvända saker. På flera av våra anläggningar kan du lämna prylar till återbruk som hämtas av samarbetsorganisationer som säljer dem vidare. Vinsten går till välgörenhet. På Norremarks kretsloppspark finns en del i Återbruket där du som besökare kan plocka saker våra samarbetsorganisationer inte bedömt som säljbara. Även på Lessebo återvinningscentral finns en gratisbutik och SSAM samverkar med Miljöverkstan i Strömbergshyttan och byggåterbruket i Hovmantorp.

Du som konsument kan ta ditt ansvar genom att fundera en gång extra om du verkligen behöver köpa en ny produkt. Kanske kan du låna av en kompis, köpa något begagnat eller till och med laga en pryl du redan har. När du väl har bestämt dig för ett nyköp är det viktigt att köpa hållbara produkter med lång livslängd. Då kan de få nytt liv hos någon annan när du tröttnat på den.

Vidare fördjupning i ämnet hittar du på Avfall Sveriges sida osynligavfall.selänk till annan webbplats

Tillsammans minskar vi avfallet!

Senast uppdaterad: 21 november 2020