Visste du det här om tryckimpregnerat trä?

Tryckimpregnerat trä används i Sverige ofta vid bygge av altan eller staket. Det kan kännas igen på sin lite gröna färg. Men visste du att tryckimpregnerat trä ska hanteras som farligt avfall?

För att trä ska klara fukt och kunna användas utomhus utan att börja ruttna tryckimpregneras det. Det sker genom att en impregneringsvätska pressas in i virket under en övertrycksprocess. Vätskan innehåller oftast kopparsalter vilket är orsaken till att impregnerat trä har en grön färg.

I Sverige impregneras 8-10% av den totala träproduktionen och det är bara furu (tall) som säljs impregnerat på den svenska marknaden. Upptagningen av impregneringsvätska ligger runt 300 liter per kubikmeter virke, men kan variera upp mot 600 liter beroende på det tryckta virkets förutsättningar.

Själva impregneringen görs alltid i en sluten och invallad process för att spill inte ska kunna ske till omgivningen då det finns flera miljöproblem med tryckimpregnerat virke. Därför är det extra viktigt att vi tar hand om överblivet eller förbrukat virke ordentligt.

Tryckimpregnerat trä ska hanteras som farligt avfall och lämnas i anvisad container på våra återvinningscentraler. Därifrån körs det tryckimpregnerade virket till Häringetorp för mellanlagring. Därefter går det till förbränning i en särskild anläggning som får ta emot tryckimpregnerat trä, eftersom det annars riskerar att bli utsläpp av miljöfarliga ämnen som till exempel koppar, arsenik och dioxiner.

Senast uppdaterad: 7 december 2020