Visste du det här om plast?

Plastförpackningar och plastprodukter hittar vi överallt i butikerna idag. Plast är ett populärt syntetiskt material inom förpackningsbranschen då det går att forma och ge olika styrka så att det kan användas till olika syften. Många av plastprodukterna har varit något annat tidigare. Din schampoflaska kanske blir en blomkruka i sitt nästa liv.

2019 samlades 81 108 ton plastförpackningar in för materialåtervinning. Hårda plastförpackningar återvinns exempelvis till att bli delar i fordonsindustrin, blomkrukor eller nya förpackningar. Ett ton hårda plastförpackningar kan återvinnas till 84 000 blomkrukor. Mjukplasten återvinns huvudsakligen till nya sopsäckar, bärkassar och kabelskydd.

När plastförpackningarna ska återvinnas skiljs de hårda och mjuka förpackningarna åt med hjälp av fläktar som blåser bort mjukplasten. Sen sorteras plasten ytterligare genom att belysas med infrarött ljus för att identifiera de olika plastmaterialen, så att de kan återvinnas separat. När allt är sorterat mals förpackningarna till flingor som rengörs innan de smälts ner till granulat som motsvarar ny plastmassa.​​​

Även om återvinningen av plastförpackningar ökar är det ofta förpackningar hamnar i restavfallet. Kom ihåg att den där förpackningen kan få fler liv om du lämnar den till återvinning.

Läs mer om olika material och vad som händer med det du lämnar för återvinning i Kunskapsbanken.

Senast uppdaterad: 13 januari 2021