Mer än fördubblad insamling av textil

SSAM samlar i samarbete med Human Bridge in textil på Norremarks kretsloppspark. En insamling som ökat med hela 120% under 2020 jämfört med föregående år. Textilen går antingen till bistånd, secondhandförsäljning eller textilfiberåtervinning.

Under 2020 samlades det in 109 351 kg textil på Norremark kretsloppspark, att jämföra med 49 494 kg 2019. Det är en ökning på cirka 120%. Insamlingen sker i dagsläget både i Återbruket och på återvinningsrampen.

Ökningen beror bland annat på ökad kunskap hos personalen som informerar kunderna om möjligheterna att återvinna olika typer av textil, tydligt utmärkta insamlingskärl och ett system för insamlingen. På återvinningscentralerna går det bra att lämna hela och rena kläder, skor, handdukar och lakan, men även trasig och lätt smutsad textil.

- Trots ökningen i insamlingsmängder ser vi fortfarande stora mängder återvinningsbar textil i containern för rest efter sortering, så det finns ytterligare förbättringspotential. Det pågår också diskussioner med Human Bridge om hur vi kan skala upp insamlingen under det kommande året, berättar Tomas Ferm, enhetschef ÅVC.

Stor miljöpåverkan

Textilindustrin står idag för lika mycket växthusgaser som flyg- och fartygssektorn [1]. Nyproduktion är det som påverkar mest då det kräver stora mängder råvaror, energi, vatten och kemikalier. En viktig åtgärd för att minska textilkonsumtionens miljöpåverkan är att uppmuntra återanvändning och återvinning.

Att handla second hand eller sy om kläder har blivit en trend de senaste åren, vilket är mycket positivt. En fördubblad livslängd av alla textila produkter skulle kunna minska klimatpåverkan med 47 procent. Nu börjar även marknaden för återvinning att växa, där textilen återvinns till nytt tyg eller används som fyllning i möbler eller isolering. Textilen som samlas in på SSAMs anläggningar går antingen till bistånd, secondhandförsäljning eller textilfiberåtervinning.

SSAM har i samarbete med Emmaus Åkvarn också startat textilinsamling på samtliga återvinningscentraler under 2020.

[1] https://www.svt.se/nyheter/utrikes/fn-kladindustrin-slapper-ut-mer-vaxthusgaser-an-flygen Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 2 februari 2021