Textilinsamlingen skalar upp på Norremark

Sedan den 22 februari lämnar du dina textilier i en container med större insamlingskapacitet på Norremarks kretsloppspark.

Textilinsamlingen på Norremarks kretsloppspark ökade med 120% under 2020 jämfört med 2019. Trots det slängs det fortfarande mycket textilier i Rest efter sortering. SSAM vill därför uppmärksamma textilinsamlingen ytterligare och underlätta för kunderna att lämna sin textil till återvinning.

I samarbete med Human Bridge finns det nu en container för textilinsamling på Norremarks kretsloppspark. I containern finns det gallervagnar där du kan lämna hel och ren-, men även trasig eller lätt smutsad textil. Textil som lämnas till Human Bridge går både till bistånd, secondhandförsäljning eller textilfiberåtervinning.

Containern är grön och står till höger på återvinningsrampen, mitt emellan Pantamera Express och materialcontainrarna.

En stor grön metallcontainer för textilinsamling bredvid en mindre turkos container.

Du hittar den nya textilinsamlingen precis bredvid Pantamera Express och Andra chansen-återbruket på Norremarks kretsloppspark.

Blå gallervagnar inne i en container. En vagn innehåller textil.

Textilen lämnas i gallervagnar, helst i förslutna påsar.

Senast uppdaterad: 24 februari 2021