Batteriåtervinning - har du koll?

Batterier finns i många av de prylar vi använder dagligen, till exempel i mobiltelefonen eller fjärrkontrollen. Vet du hur batterier ska återvinnas och varför det är så viktigt att de tas om hand?

De vanligaste batterierna

Man brukar dela in batterier i två grupper – engångsbatterier och uppladdningsbara batterier. Engångsbatterierna är de ”vanliga”, lösa batterierna, typ AA- eller AAA-batterier som finns i leksaker, fjärrkontroller eller ficklampor. När de är slut ska de lämnas i påhängsboxen på fyrfackskärlet, på återvinningscentral eller där det finns en batteriholk. De här batterierna är alkaliska batterier och sedan 2009 återvinner man framförallt metallhöljet på alla sådana batterier, men man tar även hand om och förvarar kolet, som är batteriets innehåll, på ett säkert sätt.

De uppladdningsbara batterierna som finns till exempel i din mobil, dator eller borrmaskin har längre livstid. Men när de inte går att ladda upp längre ska hela prylen lämnas in som el-skrot på din återvinningscentral. Batterierna är oftast litiumbatterier som är den bästa batteritypen både vad gäller kraft och miljö. 90 procent av litiumbatterierna går att återvinna.

Det kemiska innehållet styr återvinningen

Det finns ytterligare slags batterier och många innehåller miljöfarliga ämnen, till exempel bilbatterier som innehåller bly. Bly är en giftig tungmetall och därför ska sådana batterier lämnas in på återvinningscentral. Det är batteriets kemiska innehåll som styr valet av återvinningsmetod. Alla batterier som samlas in måste därför först sorteras. Materialet i de flesta batterier återvinns genom nedsmältning och destillation.

Batterier som innehåller de giftiga tungmetallerna kvicksilver eller kadmium sorteras ut för att fasas ut ur kretsloppet.

Övriga batterier skickas till återvinningsanläggningar där materialen och ämnena i dem återvinns, till exempel litium, bly, nickel och kobolt. Respektive fraktion krossas och hanteras i slutna system. För exempelvis litium-jon är det viktigt att skilja metallhöljen och reaktionskänsliga material på ett säkert sätt för att materialen skall kunna återvinnas. Alkaliska batterier består i huvudsak av metall, plast samt en massa av organiskt material. Genom processen sorteras metall och plast ut för återvinning medan det organiska materialet omhändertas som farligt avfall.

På SSAMs anläggningar är det El-Kretsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som tar hand om batterierna.

Senast uppdaterad: 8 mars 2021