Information till företag som besöker SSAMs återvinningscentraler

Företag som besöker SSAMs återvinningscentraler ska ha ett företagskort för att få lämna avfall. Du kan lämna sorterat grovavfall och trädgårdsavfall.

Mot en avgift kan företag och verksamheter få ett återvinningskort och kompostkort som avser lämning av sorterat grovavfall respektive trädgårdsavfall på återvinningscentralerna. Kortet/korten skall uppvisas för personal vid återvinningscentralen innan avfallet lämnas.

Bilar som är utlandsregistrerade, företagsbilar, företagssläp, lätta lastbilar eller om du lämnar en större mängd byggavfall bedöms som verksamhet.

Två män i svarta arbetskläder tömmer ett släp med betongrester.

Ett företag lämnar avfall på Äskya.

Senast uppdaterad: 23 mars 2021