SSAM har signerat Växjödeklarationen

Under måndagen den 22 mars signerade Jessica Cedervall, SSAMs VD, Växjödeklarationen. Deklarationen innebär att SSAM lovar att ta sitt ansvar och bidra för att bland annat nå ett klimatneutralt samhälle i Växjö kommun.

I Växjö har miljöfrågan i allmänhet och klimatfrågan i synnerhet varit central sedan 70-talet. Växjö kommun har visat att med politisk vilja, långsiktiga mål och en bred samverkan är det möjligt att nå goda resultat. I Växjö har de klimatpåverkande utsläppen minskat kraftigt till en låg nivå, men trots det finns det mycket kvar att göra. Den återstående minskningen kan inte göras av en enskild aktör. Vi måste alla dra vårt strå till stacken.

- Vi tror på att vägen mot ett hållbart samhälle måste gå genom samverkan med övriga samhället. Tillsammans med kommunen, näringslivet och universitet är vi starka och kan gemensamt ta oss an hållbarhetsutmaningarna. Vi tror också att våra kunder förväntar sig att vi ska agera för att tillvarata våra resurser på ett klokt sätt och bidra till ett hållbart samhälle, säger Jessica Cedervall, VD SSAM.

Uppsatta mål

SSAM har lovat att bidra genom att:

 • minska mängden mat- och restavfall samt brännbart grovavfall med 25 % per person till 2025 (basår 2015 för mat- och restavfall, basår 2018 för brännbart grovavfall).
 • arbeta aktivt för att mängden bygg- och rivningsmaterial återanvänds
 • vara en del av omställningen till cirkulär ekonomi i Växjö kommun

Utöver ovanstående punkter innebär Växjödeklarationen också att SSAM tillsammans med de andra aktörer som signerar lovar att:

 • Tar vårt lokala och globala ansvar för att möjliggöra ett klimatneutralt samhälle med ett gott liv för alla inom de planetära gränserna. Detta gör vi framför allt inom följande områden som också synliggörs i Klimatkontraktet:
 • Förnybar och hållbar produktion och distribution av energi och drivmedel
 • Effektiv användning av energi i bostäder, lokaler och industribyggnader
 • Klimatsmarta och hållbara resmönster och transporter
 • Klimatsmart byggande och renoveringar
 • Minskade avfallsmängder, ökat återbruk och cirkulär ekonomi
 • Låg klimatpåverkan i offentlig och privat konsumtion och investeringar
 • Sätter stort värde i samverkan och samskapande så att vi tillsammans bidrar till intentionerna i Hållbara Växjö 2030 och Klimatkontraktet, och på sikt bidra till att göra Växjö till en fantastisk plats att bo, leva och verka på för invånare, besökare och företagare, idag och i framtiden.
 • Uppmuntrar och utmanar varandra i vårt arbete, samt delar med oss av vårt kunnande.
 • Uppmanar myndigheter, regering, riksdag och EU att utforma regelverk, lagstiftning, styrmedel och stödstrukturer så att den lokala klimatomställningen kan underlättas, vilket är en förutsättning för att nationella och europeiska klimatmål ska nås.

Läs mer om Växjödeklarationen på www.vaxjo.selänk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 23 mars 2021