Visste du det här om metallåtervinning?

Metall går att återvinna hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras. När man återvinner metall som aluminium eller stål sparar man hela 95 procent av energin som skulle krävas vid nyproduktion. Därför är varenda metallförpackning eller pryl viktig att lämna till återvinning.

Metall hittar vi på många ställen i samhället idag, bland annat i form av förpackningar och cyklar. Det finns flera olika sorters metaller och några av de vanligaste och viktigaste är aluminium, bly, järn, koppar och guld. Alla metaller är grundämnen med metalliska egenskaper, vilket innebär att de till exempel kan leda värme och elektricitet och att de går att forma genom nedsmältning.

Visste du att en annan bra sak med metall är att den går att återvinna hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras? När man återvinner metall som aluminium eller stål sparar man hela 95 procent av energin som skulle krävas vid nyproduktion.

Både förpackningar och större föremål i metall, så kallad metallskrot, återvinns. När de insamlade metallförpackningarna kommit till behandlingsanläggningen sorteras de efter metallsort och skiljs åt med hjälp av magneter. Stålförpackningarna smälts ner och blir till nytt stål. Konservburkar och kapsyler blir till motordelar och armeringsjärn. Vid omsmältning av stålförpackningar sparar man 75 procent av den energi som behövs för att framställa stål från järnmalm.

Metallförpackningar är till exempel lock, kapsyler och konservburkar. Du sorterar det i facket för metallförpackningar i ditt fyrfackskärl eller på återvinningscentralen och återvinningsstationen. Metallskrot är prylar som cykel, värmeljus eller stekpanna. Det ska lämnas in på återvinningscentralen som sedan skickar det vidare för återvinning. Ingen metall är för stor eller för liten för att lämnas till återvinning, en kapsyl är lika viktig som en cykel eftersom båda två kan återvinnas. Om vi lämnar alla våra metallförpackningar av aluminium och stål till återvinning, blir den energin som sparas så stor att den kan värma upp 13 900 småhus per år.

Vad händer med materialet vi sorterar?

Senast uppdaterad: 3 april 2021