Risk för dålig lukt i Älmhult

Under april månad kör vi slam åt Älmhults reningsverk på avfallsanläggningen Äskya.

Arbetet med slammet kan tyvärr resultera i dålig lukt för de boende i närområdet, men det är helt ofarligt.

Person som håller för näsan

Person som håller för näsan.

Senast uppdaterad: 7 april 2021