Äntligen blir källsortering standard!

Det är Trä- och Möbelföretagen, TMF, som på uppdrag av och i samverkan med sina medlemsföretag inom köksinredning tagit fram en branschstandard motsvarande en miniminivå för källsortering i bostäder.

Det finns många kravställare i frågan om källsortering. Kommuner, fastighetsägare och de boende har alla olika förväntningar och krav på hur insamlingen ska fungera. Kärlen ska ha en viss storlek för att tillåta tillräcklig sortering, det ska vara yteffektivt i bostaden och samtidigt lättanvänt och estetiskt tilltalande.

Forskning visar dock att väl fungerande källsortering i bostäder förbättrar förutsättningarna för väl fungerande sortering i bostadsområdenas gemensamma källsorteringsanläggningar. Det är ett argument som ytterligare ökat motivationen att ta fram en standard för källsortering.

Den nya branschstandarden, som är en rekommendation för bland andra arkitekter, byggare och köksföretag, kommer först och främst att påverka nybyggnation, men på sikt innebär det bättre möjligheter för oss alla att sortera vårt avfall och därmed att bidra till ökad återvinning.

Standarden innebär två källsorteringskärl på minst 20 liter totalt i kök samt två extra källsorteringskärl på minst 20 liter totalt för fri placering i bostaden för mindre lägenheter. Större lägenheter bör ha fyra källsorteringskärl på totalt minst 30 liter i köket samt fyra extra källsorteringskärl på totalt minst 30 liter totalt för fri placering. Källsorteringskärlen kan se olika ut och ska ge möjlighet till källsortering för olika fraktioner varav en anpassad för matavfall.

- Införandet av en standard som underlättar källsortering i alla typer av boenden går helt i linje med SSAMs mål om att minska mängderna restavfall – det ska vara lätt att göra rätt. Just nu satsar SSAM på att införa fastighetsnära insamling av matavfall hos flerbostadshus i Markaryds- och Älmhults kommun för att minska mängderna restavfall. Vi arbetar också med att erbjuda fler och nya tjänster som ska underlätta för dem som bor i lägenhet att ta hand om sitt avfall på rätt sätt, säger Charlotte Salomonsson, avfallsrådgivare på SSAM.

Bilden visar endast ett exempel på hur insamling i hemmet kan se ut.

Senast uppdaterad: 11 juni 2021