Bild

Ökad tillgänglighet och service vid Rottne ÅVC

Ökad tillgänglighet och service vid Rottne ÅVC

Från och med vintern 2022 får Rottne återvinningscentral ökad tillgänglighet och service. Med väsentligt utökade öppettider där kunden kan lämna sitt avfall sju dagar i veckan, ökar flexibiliteten och servicegraden för invånarna i den norra kommundelen.


SSAM har i dagsläget totalt 16 återvinningscentraler i sina fem ägarkommuner. Bolaget väljer nu att förbättra service och tillgänglighet ytterligare. Rottne ÅVC planeras att kunna betjäna kunderna i Växjö kommuns norra del utan bemanning under stora delar av drifttiden, under en väsentligt större del av veckans timmar jämfört med dagens öppettider. Rent praktiskt innebär det öppettider från morgon till sen kväll. Bemanning med aktiva guider kommer fortfarande att finnas samma tider som idag.

Ökad kundnöjdhet

Liknande återvinningscentraler finns sedan några år på flera håll i landet, bland annat i Kalmarregionen (Kretslopp Sydost) och i Avfall Skaraborgs verksamhetsområde. Erfarenheter visar att de är omtyckta av invånarna tack vare flexibla öppettider. Dessutom sorteras avfallet minst lika bra som på bemannade anläggningar.

Tillgänglighet och högre sorteringsgrad

Eftersom avfall kommer att lämnas på tider då vår personal inte är där, krävs kameraövervakning för att kunna kontrollera när containrar ska tömmas, samt att rätt avfall hamnar på rätt ställe. Därför har SSAM sökt och fått beviljat tillstånd för kameraövervakning från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

För access till anläggningen då den är obemannad krävs ett inpasseringssystem. Kunden informeras om detta i samband med den kortare webbutbildning som krävs för tillträde till återvinningscentralen. Bara den som har genomgått utbildningen om källsortering, säkerhet och teknik i SSAMs regi, och blivit godkänd användare, kan få tillträde. Detta ökar samtidigt tryggheten för kunden på anläggningen vad gäller in- och utpassering, samt hur det fungerar praktiskt.

- Med SSAMs satsning på ökad tillgänglighet vid Rottne ÅVC gör vi det möjligt för hela Växjö kommun, och framför allt den norra kommundelen, att lämna sitt grovavfall under veckans alla dagar. Jag tror att det här kommer bli mycket uppskattat hos våra kunder, inte minst de boende på landsbygden som härigenom ges en ökad service, säger Anna Tenje som är styrelseordförande SSAM samt Kommunstyrelsens ordförande i Växjö.

Byggnationen i Rottne påbörjas vecka 40, men driften kommer inte att påverkas utan fortgå som vanligt för våra kunder. Förändringen träder i kraft i början av 2022.

Senast uppdaterad: 12 oktober 2021