Bild

SSAM del av satsning på klimatneutrala städer

Tillsammans med 22 andra städer är Växjö med i arbetet att hitta lösningar på de samhällsutmaningar den globala uppvärmningen innebär. Det beslutades när Viable Cities presenterade nästa steg i satsningen Klimatneutrala städer 2030. SSAM är en del av projektet.

Tillsammans med 22 andra städer kommer Växjö att arbeta med Viable Cities ”Klimatkontrakt 2030” vilket är ett unikt verktyg som konkretiserar vad städer och myndigheter åtar sig och genomför för att accelerera klimatomställningen. Under hösten 2021 kommer Växjö att bjudas in till en samskapande process och den 8 december, på European Viable Cities Day, kommer städerna att signera ett reviderat Klimatkontrakt 2030. Projektet är ett samarbete mellan Växjö kommun, Växjö Energi, Linnéuniversitetet, SSAM och Goda Hus och pågår i tre år.

- Det känns spännande att SSAM tillsammans med Växjö kommun utgör en av de städer som under tre år kommer testa nya arbetssätt och lösningar och lära av varandra och bidra till en klimatneutralt samhälle. Vi kommer lära oss mycket under projektet och förstå bättre hur vår verksamhet kan bidra än mer, säger Anders Lundgren, verksamhetsutvecklare cirkulär ekonomi.

Producera biokol

SSAM kommer att utreda möjligheter till att producera biokol av det trädgårdsavfall och avloppsslam, men även annat organiskt avfall som hästgödsel, som uppstår i våra kommuner. Genom att förbränna materialet under syrefattiga förhållanden i en biokolsanlägging skapas värme som kan säljas som fjärrvärme och biokol ‑ ett högpotent jordförbättringsmedel och en kolsänka, det vill säga en produkt som binder kolet istället för att det går ut i atmosfären som CO2. Ett klimatpositivt sätt att hantera vissa avfallsslag.

Klimatbokslut

Vidare kommer SSAM att genomföra ett klimatbokslut där klimatnyttan av SSAM:s verksamhet illustreras. I ett klimatbokslut räknar man på hur stor klimatpåverkan är att förbränna avfall och hur stor klimatnyttan är att återvinna eller återbruka avfallet hos SSAM. Vi vill utreda detta för att kunna visa våra kunder, ägare, samarbetspartners med flera hur stor vår klimatbelastning och klimatnytta är, hur den har förändrats över tid och vad vi kan uppnå om vi genomför förändringar i verksamheten.

Senast uppdaterad: 19 oktober 2021