Bild

Införandet av "Töm säcken" har gett ett gott resultat, då kunden sorterar ut allt sitt avfall till rätt fraktioner.

SSAM överträffar sina mål

Under 2021 har SSAM lyckats överträffa de tidigare satta målen att nå en minskning av grovavfallet med 25% till år 2025. Totalt sett för bolaget har mängden grovavfall minskat med 25% redan under 2021. I fyra av de fem ägarkommunerna har målet nåtts även individuellt; Lessebo, Markaryd, Tingsryd och Älmhult kan alla presentera ett mycket gott resultat. I Växjö är det fortfarande en bit kvar.

Det är ett glädjande resultat som VD Jessica Cedervall delar med sig av:

- Vi ser flera framgångsfaktorer längs vägen mot vår vision Ett Småland utan avfall. Genom ett väl utvecklat samarbete mellan SSAMs personal och våra kunder har vi nu tillsammans nått ett mycket fint resultat.

Fyra framgångsfaktorer

På samtliga återvinningscentraler har det gjorts ett gediget jobb för att nå målsättningen med att minska grovavfallet med 25%. Fyra områden har stått i fokus för att lyckas:

- Vi har haft fokus på att våra medarbetare fungerar som aktiva guider och vi tillåter inte att kunden lämnar osorterade säckar med avfall. Vidare har vi bytt namn på fraktionen Brännbart till Rest efter sortering. Dessutom har vi satt tydliga mål att bättre följa upp insamlade mängder avfall – något som sporrat personalen på våra anläggningar, säger Anders Lundgren som är verksamhetsledare i cirkulär ekonomi.

I Växjö återstår en bit innan man når en minskning med 25%. Det beror på att invånarna redan har en etablerad vana av insamling av avfall. På återvinningscentralerna har det också varit mer utbyggt för att sortera ut avfall till återvinning, som till exempel gips och plast. I övriga ägarkommuner har dessa fraktioner införts successivt och därmed blir klivet större resultatmässigt. När SSAM bildades, tillfördes medel till återvinningscentralerna för att mer material ska återbrukas och återvinnas.


Insamling av textil, återbruk och plast

Dessutom erbjuder nu SSAM insamling av textil och återbruksmaterial på alla återvinningscentraler, vilket har bidragit till att mer material kan sorteras ut rätt. Tidigare fanns detta bara på någon enstaka anläggning.

En fraktion som också varit lyckosam är plaståtervinningen som har ökat med hela 189% under året. I dag ligger återvinningen av hårdplast på hela 96 procent på Norremarks kretsloppspark i Växjö och 87procent totalt på våra anläggningar. Ökningen tros bland annat bero på ökad kunskap hos kunderna som i samarbete med SSAMs personal ser till att plasten hamnar rätt.

- Framgången är tydlig – SSAM är nu bland de fem bästa i Sverige som använder sig av Van Werven, en leverantör som återvinner hårdplast runtom i Europa. Innan samarbetet inleddes gick mindre än en tredjedel av hårdplasten till återvinning, resten brändes, säger Tomas Ferm som är enhetschef för återvinningscentralerna på SSAM.

Som kund kan man bidra genom att planera sina besök till ÅVC. På ssam.se finns en sorteringsguide som hjälper kunderna att sortera sitt avfall redan innan de lämnar hemmet.

Tillsammans minskar vi avfallet!

Tabell över mängd insamlat grovavfall i ton

Tabellen visar mängd insamlat grovavfall i ton.

Senast uppdaterad: 1 december 2021