Bild

Positiv besöksupplevelse på återvinningscentraler

Kundundersökning visar både höjdpunkter
och utvecklingsområden

Varje år genomför SSAM en kundundersökning i ägarkommunerna för att ta reda på vad våra kunder tycker om oss, så att vi kan fortsätta utveckla och förbättra verksamheten. Resultatet från 2021 års undersökning visar på nöjdhet framför allt gällande besöksupplevelse på våra återvinningscentraler.

Enkätundersökningen skickas till 600 kunder i Växjö och 300 kunder vardera i övriga kommuner (Lessebo, Tingsryd, Markaryd och Älmhult). Undersökningen genomförs parallellt i 60-talet svenska kommuner av den externa leverantören Rangola. SSAM har som mål att senast år 2025 nå topp 25 på den nationella listan Sveriges bästa avfallshantering.

Positiv besöksupplevelse på återvinningscentraler

Några av de resultat som framkommit i 2021 års undersökning är att kunderna i Lessebo och Växjö är nöjda med sina besök på våra återvinningscentraler. Kunderna i Växjö, Lessebo, Tingsryd och Älmhult är mycket nöjda med hur enkelt det är att lämna förpackningar och returpapper, till exempel ligger Lessebo på plats 3 och Växjö på plats 5 av 60-talet kommuner. SSAM anses också som bättre än medel på att informera om till exempel källsortering och
minimering av avfallsmängder.

Utvecklingsområden

Med hjälp av enkätundersökningen kan SSAM även identifiera utvecklingsområden. Samtliga fem kommuner ligger bland de kommuner med lägst kundnöjdhet gällande hämtningen av hushållsavfall. I Lessebo och Markaryd tycker kunderna det är svårt att lämna farligt avfall, vilket troligen beror på att det där finns få platser där man kan lämna in sitt farliga avfall. Förtroendet för att avfall behandlas och återvinns på ett riktigt sätt är lågt i samtliga kommuner.


- Jag förstår om våra kunder inte är nöjda med hur hämtningen av hushållsavfall fungerat i några av våra kommuner under förra året. Vi hade stora utmaningar med hämtningen i Växjö, Lessebo och Tingsryd och många kunder påverkades av detta. Vi har nu kommit till rätta med många av problemen och hämtningen fungerar tillfredsställande. Vi kommer fortsätta arbetet med att stärka vår leveransförmåga för att kunna hålla våra löften till våra kunder och bli ännu bättre på service och bemötande, säger Jessica Cedervall som är VD på SSAM.


Fördjupad läsning: Verksamhetsplan 2022 Öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 9 mars 2022