Bild

Illaluktande avloppsslam i Älmhult

Under ett par veckor kommer SSAM att blanda avloppsslam vid Äskya. Det leder till att det luktar illa i Älmhult samhälle.

Avloppsslammet från reningsverket i Älmhult blandas med gipspapper, för att i slutänden ge sluttäckningsmassor till deponin vid Äskya. Det komer att lukta illa under tiden, men är helt naturligt och ofarligt!

Har du frågor om detta, vänligen kontakta Äskya ÅVC.

Senast uppdaterad: 11 april 2022