Bild

Åsa Domeij föreläser den 6 maj

Den 6 maj anordnar vi SSAM-dagen för inbjudna gäster – en dag full av inspiration, dialog och kunskap kring avfall och cirkulär ekonomi. Åsa Domeij och andra gästföreläsare berättar om bland annat utvecklingsprojekt och framtidsfrågor. Tillsammans med kollegor i branschen utforskar gästerna hur vi når ett samhälle utan avfall – där allt material hanteras som resurser.

Medverkande:
Rustan Nilsson, miljöpedagog på Sysav
Åsa Domeij, ordförande Delegationen för cirkulär ekonomi
Jessica Cedervall, VD SSAM
Daniel Lundell, Bintel
Tomas Thernström, Ramboll
Studenter från Linnéuniversitetets masterprogram ”Innovation genom teknik, design och ekonomi”

Vi kommer att publicera en sammanfattning av SSAM-dagen under vecka 19.

Se hela programmet (pdf) , 247 kB.


Senast uppdaterad: 25 april 2022