• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Justerade taxor för renhållningstjänster i Tingsryds kommun och Växjö kommun 2023

Justerade taxor för renhållningstjänster i Tingsryds kommun och Växjö kommun 2023

Inför 2023 ser vi att framförallt stigande ränta och ökade kostnader för insamling och transporter kommer att leda till stora kostnadsökningar för avfallshantering i Tingsryds kommun och Växjö kommun. Vi ser även en prognostiserat lägre ersättning för skrot och wellpapp. Det är kostnadsökningar som inte kunnat förutspås i samband med att renhållningstaxan för 2023 beslutades i kommunfullmäktige före sommaren.

Kommunfullmäktige i Tingsryds kommun och Växjö kommun har beslutat om en justering av taxan inför 2023. Renhållningstaxan består av en fast grundavgift och en hämtningsavgift. Hur stor höjningen blir beror på vilket abonnemang ni har. Grundavgiften kommer inte justeras ytterligare.

Taxor och avgifter.

Bild

Bildtext (Ändras i inställningar och glöm inte alt-text)

Senast uppdaterad: 20 december 2022