Bild

Bildtext (Ändras i inställningar och glöm inte alt-text)

Kommunerna tar över ansvaret för insamlingen av förpackningar

Regeringen har beslutat om nya regler som gör det enklare för hushåll och verksamheter att sortera sitt förpackningsavfall. Det innebär att SSAM tar över ansvaret för insamlingen av allt förpackningsavfall från hushållen. Samtidigt kommer det även att bli obligatoriskt med separat insamling av matavfall.

Förpackningar av plast, papper, glas och metall ska kunna sorteras och samlas in hushållsnära. Den 1 januari 2024 går ansvaret över till kommunerna och från och med 2027 ska fastighetsnära insamling vara införd för alla hushåll samt verksamheter som har avfallshantering samlokaliserat med hushåll.

Fördelarna med fastighetsnära insamling är många. Mer material kommer att återvinnas, bättre för miljön och ökad service till medborgare – det blir enklare att göra rätt.
Från och med den 1 januari 2024 kommer det även att bli obligatoriskt med separat insamling av matavfall. Det innebär att 100 procent av alla hushåll kommer att ha insamling av matavfall.

Detta innebär bland annat att villa- och fritidsfastigheter på sikt inte kommer att kunna välja ett osorterat abonnemang och att alla fastighetsägare för flerfamiljsfastigheter behöver införa insamling av förpacknings- och matavfall.

Mer information kommer under 2023.

Senast uppdaterad: 21 december 2022