• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Med anledning av gårdagens rapportering om ” Plasten samlas in – för att eldas upp” på SVT

Med anledning av gårdagens rapportering om ” Plasten samlas in – för att eldas upp” på SVT

Södra Smålands avfall och miljö, SSAM, samlar in både hårdplast (sådan plast som nämns i inslaget) och plastförpackningar sedan 2021.

När det gäller hårdplast är den återkoppling vi får från vår mottagare, Van Werven, att cirka 95 procent går till återvinning. Det anses vara en hög siffra och ett bra betyg på hur våra kunder sorterar på återvinningscentralerna. Van Werven tar dock inte emot allt plastavfall. De tar inte emot plastmaterial som inte har någon efterfrågan på återvunnet material eller plaster där det idag saknas metoder för återvinning, till exempel vissa sammansatta produkter med olika plastsorter. Plast som faller under de kategorierna tvingas vi skicka till förbränning då vi inte känner till någon mottagare som har möjlighet att återvinna det.

Plastförpackningar, som bland annat samlas in i miljöhus och fyrfackskärl, skickas till Svensk plaståtervinning som återvinner dem. Av alla plastförpackningar som sätts ut på marknaden i Sverige idag återvinns 18,1 procent. Cirka 50 procent av plastförpackningarna slängs i restavfallet, vilket bidrar till den låga återvinningsgraden. Fortsätt att sortera plastförpackningar för öka återvinningen.

Mycket pågår för att öka återvinningen av plastförpackningar, bland annat bygger man för närvarande ut Svensk plaståtervinnings anläggning.

Från och med årsskiftet 2022/2023 har SSAM infört ytterligare en plastfraktion, mjukplast, på våra fem stora ÅVC:er och omfattar mjukplast som inte utgörs av förpackningar. Det är till exempel säckar, emballageplast, plastpåsar, sträckfilm, byggfolie, skyddsplast, växthusplast, täckplast med mera. Mjukplasten kommer också gå till återvinning.

Bild på återvinning av hårdplast på återvinningscentral

Återvinning av hårdplast

Senast uppdaterad: 10 januari 2023