• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Innovationsprojektet ”Smarta sopkärl” gav resultat över förväntan
Bild

Innovationsprojektet ”Smarta sopkärl” gav resultat över förväntan

En ny era för avfallshantering har inletts med innovationsprojektet ”Smarta sopkärl”. Det 18 månader långa pilotprojektet är nu avslutat och de uppsatta målen har uppnåtts med råge. Dessutom har man kunnat konstatera att den AI-teknik som legat till grund för projektet fungerar att använda i verklig drift.

”Smarta sopkärl” har varit ett samarbete mellan SSAM, Green Tech-bolaget Bintel och Prezero inom ramen för Växjö kommuns innovationsprojekt Diaccess, som finansierats av EU-programmet UIA.

Programmet har genomförts i tre steg. Under den första delen kopplades 1 400 sopkärl upp via Wexnets LORA-nät i miljörum hos flerfamiljshus och verksamheter i Växjö. De förseddes med Bintels nivåsensorer för att samla in data, inledningsvis utan att förändra insamlingsschemat. Detta följdes av sex månader då man testade att optimera de befintliga rutterna genom att hoppa över tömningar där så var möjligt och samtidigt göra strukturella förändringar i miljörummen. Slutligen testades behovsstyrd tömning baserad på data från varje miljörum. Målen var att öka fyllnadsgraden i kärlen och minska mängden tömningar.

– I denna stora pilot som omfattar alla mat- och restavfallskärl som töms av en sopbil har vi sett att insamlingsbehovet har minskat mer än vi räknat med. Vi har fått mindre ”luft i systemet”, säger Per Gunnarsson IT och digitaliseringsansvarig på SSAM.

En framgångsfaktor för projektet har varit samarbetet med chaufförerna på Prezero.

– Vi har fått mycket värdefull input från dem och de är nöjda med hur det fungerar, fortsätter Per Gunnarsson.

Det är många intressenter som varit involverade i projektet och att alla har haft tillgång till samma data har varit en enande grund.

– Generellt har det varit ett extremt lyckosamt projekt ur många perspektiv. SSAM är ett modigt bolag som vågat satsa på innovation för att driva sin verksamhet framåt, På detta sätt får SSAM också en chans att vara med och agera kravställare under utvecklingen, säger Jennie Orton, COO på Bintel vars AI-teknik legat till grund för ”Smarta sopkärl”.

Det gemensamma målet för alla involverade är att öka utsorteringen och hastigheten i den cirkulära omställningen och därmed minska det avfall som bränns upp.

– Avfallsmängden ökar ständigt i hela Europa och EU skärper kraven på medlemsländerna att öka hastigheten i arbetet med den cirkulära omställningen. Då är ökad utsortering av material en nyckel till framgång. Dessutom går projektet hand i hand med målen i FN:s Agenda 2030 som många företag använder sig av för att styra sitt hållbarhetsarbete. Därför är det viktigt att företag som SSAM vågar ligga i framkant och testa nya möjligheter för att nå sina klimatmål, kanske till och med snabbare än planerat, påpekar Jennie Orton.

Att vara pionjär innebär att andra blir nyfikna på vad man gör och Per Gunnarsson på SSAM märker att intresset från branschen är stort.

– Det har varit mycket lärande i projektet och vi har kunnat konstatera att det fungerar i stor skala genom automatiseringen med hjälp av AI. Det bådar gott för framtiden, avslutar Per Gunnarsson.

– Resultaten från projektet öppnar nya möjligheter att utveckla insamlingen från miljöhusen när kommunerna från kommande årsskifte även får ansvaret för återvinningsmaterial från samtliga hushåll. Med Bintels teknik får vi nya verktyg för att fortsätta vår resa uppför avfallstrappan genom att tillsammans med våra kunder öka återvinningen och minska det brännbara restavfallet, sammanfattar Florim Albborn, vd SSAM.

Senast uppdaterad: 23 augusti 2023