Försening slamtömning

För tillfället har vi en driftstörning på tömning av slambrunnar i samtliga fem kommuner, med störst påverkan i Lessebo och Tingsryd. Vi arbetar för att komma ikapp så fort som möjligt.

  • Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Vet du om att alla som äger en byggnad eller har en verksamhet måste ha ett abonnemang för avfallshantering?
Sopbil som hämtar avfall

Vet du om att alla som äger en byggnad eller har en verksamhet måste ha ett abonnemang för avfallshantering?

Som kund hos SSAM betalar du en avgift för sophämtningen. Om du bor i villa eller har ett fritidshus väljer du själv det abonnemang som bäst passar dina behov. Bor du i lägenhet inkluderas vanligtvis kostnaden för sophämtning i hyran, och det är fastighetsägaren som bestämmer vilket abonnemang som ska användas.

Renhållningstaxan drivs enligt självkostnadsprincipen vilket innebär att de kostnader som uppstår i verksamheten ska matchas med intäkterna. Kostnaden för sophämtning ska vara konkurrenskraftig jämfört med andra jämförbara kommuner med jämförbart insamlingssystem. Beslut om kommunens taxor tas årligen av kommunfullmäktige i respektive kommun.

Renhållningstaxan består av två delar: en grundavgift och en hämtningsavgift.

Grundavgiften är en fast årsavgift som täcker gemensamma kostnader som till exempel drift av återvinningscentraler, insamling och behandling av farligt avfall, information och utveckling.

Hämtningsavgift påverkas av abonnemangsval, behållarens storlek och placering och hur ofta soporna hämtas. Den ska täcka kostnader för både insamling och behandling av hushållsavfallet.

Senast uppdaterad: 23 augusti 2023