Försening slamtömning

För tillfället har vi en driftstörning på tömning av slambrunnar i samtliga fem kommuner, med störst påverkan i Lessebo och Tingsryd. Vi arbetar för att komma ikapp så fort som möjligt.

Bild

När kärlet är tomt så lägg gärna en tidning i botten av kärlet.

Slipp fastfrusna matavfallspåsar

När det är kallt ute kan blöta matavfallspåsar lätt frysa fast i kärlet. Detta innebär att kärlet inte blir helt tömt utan viss del av innehållet sitter kvar i botten efter tömningen. Det är fastighetsägarens ansvar att ta loss matavfallspåsar som eventuellt frusit fast i kärlet för att säkra tömning. Här kommer några tips som kan minska risken för fastfrysning:

  • När kärlet är tomt så lägg gärna en tidning i botten av kärlet.
  • Lägg gärna hushållspapper eller tidningspapper i botten av påsen.
  • Det är viktigt att använda påshållaren som är till för matavfallspåsarna (om du saknar en påshållare kontakta kundtjänst).
  • Låt alltid blött matavfall rinna av i vasken innan det läggs i matavfallspåsen.
  • Fyll påsen max till markeringen på matavfallspåsen.
  • Var noga med att påsen är helt stängd när den slängs.
  • Skaka på kärlet regelbundet och peta loss eventuellt fastfrusna påsar.
Senast uppdaterad: 12 oktober 2023