Med anledning av afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest (ASF) är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. För att minimera risken av smitta har SSAM vidtagit följande åtgärder:

SSAM följer löpande informationen via Statens Jordbruksverk kopplat till svinpest samt Avfall Sveriges information om hur avfallshanteringen påverkas. I dagsläget finns inga restriktioner kopplat till regionen som SSAM verkar i.

SSAM har rutiner som syftar till att säkerställa att eventuella vildsvin som tar sig in på anläggningen inte kommer i kontakt med mat. Rutinerna innebär att mat kan läggas på backen under dagtid då det finns personal på plats. Risken att vildsvin tar sig in då anläggningarna är bemannade är låg. Innan anläggningen stänger ska matavfall förvaras i stängd container.

I dagsläget är inte samtliga anläggningar instängslade på sådant sätt att det hindrar vildsvin från att ta sig in. Instängsling finns dock med i kommande investeringsbudgetar som avser de två närmaste åren.

SSAM kommer noga följa de råd och rekommendationer som finns kopplat till svinpest och tar beslut därefter.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bild

Bildtext (Ändras i inställningar och glöm inte alt-text)

Senast uppdaterad: 27 november 2023