Nya lagar och regler för avfallshantering

Den 1 januari 2024 infördes flera nya lagar om hur vi ska hantera vårt avfall. Det påverkar såväl hushåll och verksamheter som SSAMs arbete.

Regeringen har beslutat om nya regler som gör det enklare för hushåll och verksamheter att sortera sitt förpackningsavfall. Det innebär att SSAM tar över ansvaret för insamlingen av allt förpackningsavfall från hushållen.

Obligatoriskt med separat insamling av matavfall

Lagändringen grundas på ett EU-krav som säger att mat- och restavfall inte längre får blandas utan måste samlas in enskilt. Den nya lagen innebär att 100 procent av alla hushåll kommer att ha insamling av matavfall. För att få en smidigare övergång har SSAM sökt dispens hos Naturvårdsverket så att insamlingen av matavfall kan införas successivt.

Ingen matolja/matfett i avloppet eller restavfallet

Ätliga oljor och fetter får inte längre spolas ner i vasken eller kastas i restavfallet, utan ska sorteras som matavfall eller lämnas till återvinningscentral.

Mindre mängder fett i exempelvis en stekpanna, kan man torka bort med hushållspapper som sedan slängs i matavfallet. Lite större mängd kan kylas i en kopp i kylskåpet och slängas på samma ställe när det stelnat.

Större mängder, till exempel frityrolja, kan när den svalnat hällas i en tom petflaska eller mjölkförpackning som försluts och lämnas på ÅVC.

Utsortering av trädgårdsavfall

I enlighet med nya EU-direktiv får trädgårdsavfallet inte läggas i restavfallet, utan ska sorteras ut. Det ska också skiljas från trädgårdsavfall som innehåller parkslide eller andra invasiva arter.

Separera förpackningar och produkter

Förpackningar och dess innehåll måste skiljas åt innan de sorteras, oavsett om det gäller olika typer av produkter eller matavfall. Detta för att möjliggöra en ökad materialåtervinning.

Fastighetsnära insamling av förpackningar

Ansvaret för att samla in förpackningar av plast, papper, glas och metall blev vid årsskiftet kommunernas ansvar och från och med 2027 ska fastighetsnära insamling vara införd för alla hushåll samt verksamheter som har avfallshantering samlokaliserat med hushåll.

Fördelarna med fastighetsnära insamling är många. Mer material kommer att återvinnas, bättre för miljön och ökad service till medborgare – det blir enklare att göra rätt.

Senast uppdaterad: 20 februari 2024