Endast papperspåsar till matavfallet

Även om man skulle ha tillgång till andra påsar än SSAMs matavfallspåsar i papper får de inte användas till matavfallet.

SSAM har valt att använda sig av en insamlings- och behandlingsmetod för matavfall i papperspåse. Detta beror bland annat på att de plastpåsar som var alternativet innehåller fossil råvara. Matavfallet och påsen ska efter rötning återcirkuleras till åkermark i form av gödsel, då är det mycket viktigt att den inte innehåller rester av plast.

Även om det finns ett par olika påstyper på marknaden är vår papperspåse oslagbar när det kommer till sönderdelning och upplösning i behandlingsprocessen. Påsen är biologiskt nedbrytbar och avsedd för rötning. Den släpper igenom fukt, men inte vätska vid normal användning.

Läs mer under Vanliga frågor och svar!

Senast uppdaterad: 22 april 2024