Försening slamtömning

För tillfället har vi en driftstörning på tömning av slambrunnar i samtliga fem kommuner, med störst påverkan i Lessebo och Tingsryd. Vi arbetar för att komma ikapp så fort som möjligt.

Andra chansen är avslutat

Projektet Andra chansen är nu avslutat och gav flera positiva intryck.

Under perioden 2 april till 14 juni genomfördes projektet Andra chansen Länk till annan webbplats. på Norremarks kretsloppspark. Syftet var att uppmärksamma Växjöborna på hur mycket som faktiskt kan återbrukas. Det innebar att rundan genom kretsloppsparken startade i Återbruket under vardagar.

Projektet är nu avslutat och gav flera positiva intryck. Många fler besökare har hittat till Återbruket tack vare guidningen från personalen. Material som kanske tidigare hade lämnats i containrarna har istället gått till återbruk.

SSAM ska nu utvärdera projektet över sommaren för att se hur man kan ta det vidare.

Senast uppdaterad: 19 juni 2024