Vill din organisation samla in återbruksföremål och textilier?

Bild: Två män lastar in en byrå i en bil på återbruket

Återbruket på Norremarks kretsloppspark är ett av många ställen där saker samlas in.

SSAM har som mål att minska mängderna brännbart grovavfall med 25% till år 2025 jämfört med 2015. En åtgärd för att nå målet är att sortera ut så mycket fungerande föremål och textil som möjligt till återbruk. Nu söker vi nya samarbetspartners som kan samla in material.

På flera av våra återvinningscentraler har vi ett samarbete med antingen berörd kommun eller med någon organisation som samlar in återbruksmaterial och textil.

SSAM går nu ut med en intresseförfrågan för att inleda ett samarbete och teckna avtal med en eller flera entreprenörer för insamling återbruksmaterial och textil på återvinningscentralerna.

För intresserade aktörer, läs mer i dokumenten. Sista dagen för intresseanmälan är den 20 september.

Intresseförfrågan insamling av återbruk och textil , 2 MB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 1 – intresseblankett , 192 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 2 – kartor återvinningscentraler , 7 MB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 2 juli 2020