Avfallet har minskat - trots fler besökare på SSAMs anläggningar

Kvinna som tömmer säcken vid återvinningscentral

Mängden brännbart grovavfall har minskat med 116 ton sammanlagt på SSAMs anläggningar, trots fler besökare. På till exempel Norremarks kretsloppspark har besöksantalet ökat med 6000 personer jämfört med samma period förra året.

Det har varit en tydlig ökning av besökare på alla SSAMs återvinningscentraler. Mätningar har utförts på Norremarks kretsloppspark. Resultatet visar att anläggningen hittills i år har tagit emot 65 000 besökare från den 1 januari till den 20 april. Detta är en ökning med 6000 personer jämfört med samma period 2019.

Trots ökningen på Norremarks kretsloppspark samt de andra anläggningarna har det brännbara avfallet minskat med 116 ton totalt – alla SSAMs anläggningar inräknade. En förändring som tyder på att fler återvinner eftersom avfallsmängden i den fraktionen har minskat i samband med att besöksantalet har ökat.

Det är roligt att se att våra insatser på återvinningscentralerna och i kommunikationen med våra kunder ger så tydliga resultat. Det är också roligt att våra kunder är så villiga att dra sitt strå till stacken för att minska avfallsmängderna, säger Jessica Cedervall, VD på SSAM.

Ett långsiktigt arbete

SSAMs mål är att minska avfallet med 25 procent till år 2025 – att så mycket som möjligt ska återvinnas istället för att förbrännas. För att nå målet utförs ett konstant arbete med att underlätta för våra kunder att göra rätt.

Att minska mängden brännbart avfall är ett långsiktigt arbete där vi inte ”blir färdiga”. Vi behöver fortsätta utveckla vårt arbete och inte vara rädda för att testa nya grepp. Vi vill också gärna involvera våra kunder i tankarna kring hur vi bäst kan minska det brännbara avfallet ännu mer. Jag är säker på att det finns många goda idéer där ute, säger hon.

Ett exempel är sorteringsguiden där kunden kan förbereda sitt besök genom att söka på material och få svar på var och hur det materialet ska sorteras. Ute på anläggningarna pågår ett förtydligande av skyltar och information. Personalen på återvinningscentralerna har även mer kunskap inom sortering och återvinning. De kan därför erbjuda SSAMs kunder mer stöd och förmedla det viktiga budskapet: ”Tillsammans minskar vi avfallet”.

Senast uppdaterad: 7 augusti 2020