Information gällande hemtagning av äldre sopkärl i Växjö kommun

Två sopkärl vid tomt

Sopkärl

I samband med införandet det så kallade fyrfackssystemet sker samtidigt en hemtagning av gamla sopkärl, vilka ägs av SSAM. De återvinns och blir till nya fyrfackskärl.

Hemtagningen är reglerad via upphandlat avtal med vår entreprenör och omfattar en viss volym av kärl. Utgångspunkten är att alla gamla kärl ska samlas in för återvinning.

De kunder som på förfrågan kontaktar oss med önskemål att behålla sina gamla kärl tillåts att göra så. Detta gäller även fortsättningsvis – dock endast de kunder som ännu inte fått sina kärl utbytta mot fyrfack i Växjö kommun.

SSAM har inte möjlighet att retroaktivt återlämna hemtagna kärl. Hemtagningen av kärl berör 17 000 villakunder i Växjö, vilket innebär att det är en mycket omfattande process.

Kunder som ännu inte fått sina kärl utbytta mot fyrfack och nu önskar behålla sina gamla kärl, kan kontakta kundtjänst via e-post: info@ssam.se, eller telefon 0470-599500

Kom ihåg: om du har avfall i ditt gamla kärl, behöver du själv flytta över avfallet till de nya kärlen.


Senast uppdaterad: 3 juli 2020