Invasiva främmande arter

Invasiva arter på äng

Växter som tillhör invasiva främmande arter vaknar också till liv så här års. För att de inte ska spridas ytterligare är det viktigt att växtavfall från sådana arter hanteras korrekt.

Några exempel på invasiva främmande arter är Jätteloka, Blomsterlupin och Jättebalsamin (bilden). Större mängder av växtavfall från invasiva främmande arter förpackas för att minimera spridningsrisken och kan lämnas på Häringetorps avfallsanläggning i Växjö och Äskya avfallsanläggning i Älmhult.

Här hittar du mer information om vilka arter det gäller och hur du hanterar avfallet.

Senast uppdaterad: 3 juli 2020